Rapat Konsolidasi Pengurus Daerah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Provinsi Kalimantan Timur

Mendapat amanah, sebagai Pengurus Daerah GPMB Provinsi Kalimantan Timur, bukanlah hal yang mudah, disini kami bertindak sebagai relawan yag perduli meningkatkan minat baca dikalangan masyarakat. Aku selalu percaya apa yang digariskan dalam hidupku oleh Allah tak ada yang kebetulan. Insya Allah akan kujalankan sesuai kemampuan diri bukan untuk mencari sensasi ataupun pujian.

Rapat Konsolidasi Pengurus Daerah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) Provinsi Kalimantan Timur. Bertempat di Ruang Balai Pustaka Prov. Kaltim, dengan agenda sosialisasi AD/ART GPMB dan diskusi perumusan program utama GPMB Prov. Kaltim

Rapat dibuka oleh sekretaris GPMB Bapak Taufiq, S. Sos, M. Si dilanjutkan pengarahan dari ibu Dra. Hj. Ardiningsing, M. Si selaku Dewan Pembina GPMB, dan sambutan oleh ibu Hj. Encik Widyani, SKM, MQIH selaku Ketua Umum GPMB yang juga Anggota Dewan Pendidikan Kaltim
Dalam Sambutannya Pak Taufiq menjelaskan bahwa Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) berazaskan Pancasila, bersifat sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan peningkatan minat baca masyarakat dengan Visi Misi :

VISI
GPMB adalah terciptanya masyarakat gemar membaca, masyarakat belajar, masyarakat berpengetahuan yang yang cerdas dan berbudaya, berdaya saing tinggi serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.


MISI
  • Menyadarkan masyarakat akan pentingnya membaca dan belajar seumur hidup sebagai wahana mencerdaskan kehidupan bangsa;
  • Menyelenggarakan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca secara terus menerus di seluruh lapisan masyarakat;
  • Menjalin kerjasama dengan semua pihak dalam maupun luar negeri.

Baca Juga :